Õppimine

1. Arengu ja õppimise toetamine (KAT7032.HR) eDidaktikum

2. Informaatika didaktika (IFI7200.DT) eDidaktikum; veebileht

3. Õpikeskkonnad ja -võrgustikud (IFI7208.DT) Blog

4. Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid (KAT7031.HR) eDidaktikum

5. Turvalisuse ja privaatsuse alused (IFI7204.DT) Moodle

Tunniplaan

EduFeedr

Kodutööd

Informaatikaõpetaja, kooli infojuht (INFO)

Lugemine

 

Advertisements