Kiitus (märkamisülesanne)

Ühe nädala jooksul oli ülesandeks märgata oma kolleegide ja ka õpilaste edusamme ning anda neile tagasisidet nii, et see toetaks nende arengut positiivsel moel.

  1. Kellele eelkõige antud ülesannet täites keskendusid (õpilased, kolleegid, lähedased jne) Kuivõrd kerge või raske oli ülesande täitmine sinu jaoks? Miks?
  2. Mida märkasid või kuidas reageerisid inimesed, kellele tunnustavat tagasisidet andsid?
  3. Mida õppisid sellest protsessist?
  4. Kuidas seda kogemust ja teadmist saad kasutada tulevikus või juba praegu oma töös õpetajana?
  1. Olen alati olnud “komplimentide tädike” ning seetõttu ei olnud ülesanne minu jaoks raske. Kiidan ja teen komplimente siiralt ning tihti. Reeglina ma ei juurdle oma sõnade üle, kiitused ja komplimendid sünnivad ise, alateadlikult. Nii oli varem. Kui ma sain teada Carol Dweckí teooria “fikseeeritud mõtteviisist ja edenemis- ehk arengusse uskuvast mõtteviisist” ja kuidas kiita nii, et panna aluse arengule suunatud mõtteviisile, hakkasin mõtlema väga hoolikalt missugusi sõnu tasub kasutada kiitmisel.
  2. Täites antud ülesannet keskendusin õpilastele ja kolleegidele. Märkasin, et tunnustatava tagasiside teeb tuju paremaks ja motiveerib. Ehkki nädal on liiga väike periood mingite tulemuste tegemiseks.
  3. Ühe nädala jooksul proovisin kiita õpilasi ja kolleege nende pingutuste eest, protsessi eest (kiitus pühendumise, püsivuse, strateegiate, arenemise jms). Usun et seda sordi kiitus loob tugeva motivatsiooni. Kiitus pingutuste ja tööprotsessi eest näitab õpilastele, mis on tehtud, et olla edukas ning mida on vaja selleks veel tulevikus teha.
  4. Vaatasin üle oma suhtumise kiitustesse. Nüüd olen täiesti nõus sellega, et

See, kas kiidame last tema võimekuse ja intelligentsuse eest või hoopis töökuse, visaduse ja pealehakkamise eest määrab, kas laps suudab oma andekuse realiseerida või mitte.

Ehk siis väga tähtis on kiita nii, et anna aluse arengupoole suunatud mõtteviisile.

Püüan edaspidi kiita just nõnda!

Allikad

  1. Kiitmise ohud. Carol Dweck (tõlkinud: Kristina Mägi).
  2. Kiitmise keeruline kunst. Igor Kaasik.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.