Эпистемология

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ — раздел философии, в котором анализируется природа и возможности знания, его границы и условия достоверности.

Nutiseadmetel põhinevad õpikeskkonnad

rat

Esiteks pean tunnistama et Maia Lusti magistritöö “Nutirakenduste ratta kohandamine Eesti oludele”  avaldas suurt muljet ja innustas viivitamatult valida mingi huvitava magistritöö teema ja hakata  töötama selle kallal. Mulle tundub, et Maia töö on väga mahukas ja, mis on kõige tähtsam, väga praktiline. Kõik nutirakendused on loogiliselt  grupeeritud mitme parameetri järgi.

Continue reading